Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimetikon

Klassificering: 1

Preparat: Dimetikon AstraZeneca, Dimetikon Meda, Dimor® Comp, Imodium Plus, Imogaze, Imolopesim, Minifom®, Silon

ATC kod: A03AX13, A07DA53, D02AA

Substanser: dimetikon, simetikon

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar utifrån dimetikons farmakokinetik (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Minifom (dimetikon). AstraZeneca 2007-08-17.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.