Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimetylaminodifenylbuten

Klassificering: 2

Preparat: Ketogan®

ATC kod: N02AG02

Substanser: 3-dimetylamino-1,1-difenylbuten-(1)hydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas. Användning, utöver enstaka doser, bör undvikas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter