Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimetylfumarat

Klassificering: 3

Preparat: Fumaderm Biogen, Fumaderm Initial, Fumaderm Initial Biogen, Skilarence, Tecfidera

ATC kod: D05B, D05BX51, L04AX07

Substanser: dimetylfumarat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.