Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dipyridamol

Klassificering: 2

Preparat: Amolita, Asasantin Retard, Asasantin® Retard, Diprasorin, Dipyridamol "Actavis", Dipyridamol Alternova, Dipyridamole, Persantin, Persantin Boehringer Ingelheim Ltd, Persantin® Depot

ATC kod: B01AC07, B01AC30

Substanser: dipyridamol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Produktresumée Persantin Depot. Boehringer Ingelheim. 2009

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.