Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disulfiram - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Tenutex®

ATC kod: P03AA54

Substanser: disulfiram

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Disulfirams låga topikala biotillgänglighet innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter