Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disulfiram - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Antabus, Antabus®, Antabuse, Disulfiram, Disulfiram WZF

ATC kod: N07BB01

Substanser: disulfiram

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då det teoretiskt kan finnas risk för allvarliga reaktioner hos barnet avrådes från amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.