Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dokusat

Klassificering: 1

Preparat: Docusate Sodium, Klyx®

ATC kod: A06AG10

Substanser: dokusat, dokusatnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dokusats minimala systemiska absorption innebär att risken för barnet bedöms vara försumbar vid rektal administrering.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk vid systemisk behandling (1). Dokumentation om övergång till bröstmjölk vid rektal administrering saknas. På grund av den låga absorptionen vid rektal administrering är barnets systemexponering troligen minimal (2). Diarré har rapporterats hos ett ammat barn vid oral behandling av modern (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  2. LactMed. LactMed via http://toxnetnlmnihgov (citerad 2013-09-07) . Toxnet.
  3. Greenhalf JO, Leonard HS. Laxatives in the treatment of constipation in pregnant and breast-feeding mothers. Practitioner. 1973;210:259-63. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter