Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dornas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Pulmozyme, Pulmozyme®

ATC kod: R05CB13

Substanser: dornas alfa

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet troligtvis låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om eventuell övergång till bröstmjölk saknas. Absorbtionen från magtarmkanalen är ringa. Enzymet förekommer endogent och inhalation av läkemedlet höjer inte serumnivåerna signifikant.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter