Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dorzolamid

Klassificering: 2

Preparat: Cosopt, Cosopt sine, Cosopt®, Costad, Dorzolamid Mylan, Dorzolamid Orifarm, Dorzolamid Sandoz, Dorzolamid Stada, Dorzolamid/Timolol Actavis, Dorzolamid/Timolol Ebb, Dorzolamid/Timolol Sandoz, Dorzolamide/Timolol Teva, Duokopt, Trusopt, Trusopt®

ATC kod: S01EC03, S01ED51

Substanser: dorzolamid, dorzolamidhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser med ledning av dorzolamids långsamma elimination. För att reducera den systemiska absorptionen rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Hos ett ammat barn sågs inga negativa effekter (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.