Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxazosin

Klassificering: 2

Preparat: Alfadil, Alfadil®, Alfadil® BPH, Cardura, Cardura BPH, Carduran, Doxacor, Doxazosin 2care4, Doxazosin Actavis, Doxazosin AL, Doxazosin Arrow, Doxazosin Mylan, Doxazosin NM Pharma, Doxazosin ratiopharm, Doxazosin Sandoz, Doxazosin Stada, Doxazosin STADA®, Doxazosin Uro, Doxazosin-ratiopharm, Doxazosin-Ratiopharm

ATC kod: C02CA04

Substanser: doxazosin, doxazosinmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på ett fullgånget friskt barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar (såsom hypotension).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 1,5 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Jensen BP, Dalrymple JM, Begg EJ. Transfer of doxazosin into breast milk. J Hum Lact. 2013;29:150-3. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.