Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxycyklin

Klassificering: 2

Preparat: Atridox®, Doxycyclin-Ratiopharm SF, Doxycyklin 2care4, Doxycyklin Ebb, Doxycyklin EQL Pharma, Doxycyklin Orifarm, Doxyferm®, Oracea, Vibramycin, Vibranord®

ATC kod: A01AB22, J01AA02

Substanser: doxycyklin, doxycyklinhyklat, doxycyklinkarragenat, doxycyklinklorid, doxycyklinmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid korttidsbehandling. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Mjölkkoncentrationer har mätts hos ett fyrtiotal kvinnor, med beräknade, relativa barndoser på mellan 4-14% (2-6). Kliniska data på barn saknas men tetracykliner binder till kalcium i mjölken, varför absorbtionen teoretiskt sett torde vara låg hos det ammade barnet.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Morganti G, Ceccarelli G, Ciaffi G. [Comparative concentrations of a tetracycline antibiotic in serum and maternal milk]. Antibiotica. 1968;6:216-23. PubMed
  3. Tokuda G, Yuasa M, Mihara S et al. [Clinical study of doxycycline in obstetrical and gynecological fields]. Chemotherapy (Tokyo). 1969;17:339-44. (abstrakt)
  4. Borderon E, Soutoul JH et al. [Excretion of antibiotics in human milk]. Med Mal Infect. 1975; 5:373-6.
  5. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  6. Lutziger H. Konzentrationsbestimmungen und klinisch wirksamkeit von doxycyclin (Vibramycin) in uterus, adnexen und muttermilch. Ther Umsch. 1969;26:476-80. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.