Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dronedaron

Klassificering: 3

Preparat: Dronedaron Sandoz, Dronedarone STADA, Dronedarone Teva, MULTAQ

ATC kod: C01BD07

Substanser: dronedaron, dronedaronhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Då effekten av dronedaron på nyfödda är okänd så rekommenderas inte amning så länge kliniska data samt dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.