Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Droperidol

Klassificering: 2

Preparat: Dridol, Dridol®, Droperidol Carinopharm

ATC kod: N05AD08

Substanser: droperidol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Droperidols korta halveringstid innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos i samband med anestesi. Vid upprepad dosering föreligger risk för centralnervös påverkan varför amning avrådes.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Vid kontinuerlig behandling har lägre NACS-score (Neonatal Neurologic and Adaptive Capacity Score) rapporterats hos 20 ammade barn (1) och försämrad intellektuell utveckling har rapporterats hos ett barn (modern behandlades dock med flera andra läkemedel) (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Bonhomme V, Brichant JF, Wuilmart M, Dewandre P, Hans P. Droperidol reduces nausea after caesarean section but alters the neurological status of the breastfed infants. Anesthesiology. 2002;96:A1044. Abstract.
  2. Gardiner SJ, Kristensen JH, Begg EJ, Hackett LP, Wilson DA, Ilett KF et al. Transfer of olanzapine into breast milk, calculation of infant drug dose, and effect on breast-fed infants. Am J Psychiatry 2003;160(8):1428-1431. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter