Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drospirenon

Klassificering: 2

Preparat: Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Estrelen, Estron, Liofora, Midiana, Midiana 28, Rosal 28, Stefaminelle, Yasmin®, Yasmin® 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28

ATC kod: G03AA12

Substanser: drospirenon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid amning av barn äldre än sex månader.

Bakgrund

Drospirenon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,2 % (1). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkompositionen och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (2-7). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (8-9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Blode H, Foidart JM, Heithecker R. Transfer of drospirenone to breast milk after a single oral administration of 3 mg drospirenone + 30 microg ethinylestradiol to healthy lactating women. Eur J Contracept Reprod Health Care 2001;6(3):167-171. PubMed
  2. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25. PubMed
  3. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38. PubMed
  4. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5. PubMed
  5. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception. 1984;30(6):505-22. PubMed
  6. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824. PubMed
  7. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9. PubMed
  8. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
  9. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.