Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Duloxetin

Klassificering: 2

Preparat: Ariclaim, Aritavi, CYMBALTA, Duloxetin Actavis, Duloxetin Ebb, Duloxetin Pensa, Duloxetin STADA, Duloxetine Accord, Duloxetine Krka, Duloxetine Orion, Duloxetine Sandoz, Duloxetine Teva, Loxentia, YENTREVE®

ATC kod: N06AX21

Substanser: duloxetin, duloxetinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Uppmätt plasmakoncentration av duloxetin var hos ett spädbarn mycket låg (3) och hos ett annat spädbarn inte detekterbar (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lobo E et al. Pharmacokinetics of Duloxetine in Breast Milk and Plasma of Healthy Postpartum Women. Clin Pharmacokinet 2008;47:103-9. PubMed
  2. Briggs G, Ambrose P, Follet K, Hackett P, Nageotte M, Padilla G. Use of Duloxetine in Pregnancy and Lactation. Annals of Pharmacotherapy 2009;43:1898-1902. PubMed
  3. Boyce PM, Hackett LP, Ilett KF. Duloxetine transfer across the placenta during pregnancy and into milk during lactation. Arch Womens Ment Health. 2011;14:169-72. PubMed
  4. Collin-Lévesque L, El-Ghaddaf Y, Genest M, Jutras M, Leclair G, Weisskopf E et al. Infant Exposure to Methylphenidate and Duloxetine During Lactation. Breastfeed Med. 2018;13:221-225. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.