Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ebastin

Klassificering: 2

Preparat: Ebastin ABECE, Ebastin Apofri, Ebastin Ebb, Ebastin Orifarm, Kestine

ATC kod: R06AX22

Substanser: ebastin

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.