Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efedrin

Klassificering: 2

Preparat: Efedrin AB Unimedic, Efedrin APL, Efedrin Mylan, Efedrin Stragen, Lepheton®, Lepheton-Desentol AB Unimedic, Lergigan® comp., Mollipect®

ATC kod: C01CA, R03CA02, R05CB10, R05DA20, R05FB02, R06AD52

Substanser: efedrin, efedrinhydroklorid, efedrinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas för efedrin. Kliniska data på barn saknas för efedrin. Det är dock känt att pseudoefedrin (en steroisomer till efedrin) passerar över till bröstmjölk. Mjölkkoncentrationer upp till 1000 ng/ml har mätts hos elva kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1,2). Irritabilitet, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos ett ammat barn vars mor behandlats med kombinationen dexbromfeniramin + pseudoefedrin. Pseudoefedrin/efedrin kan eventuellt hämma laktationen (3). En studie rapporterade en signifikant reduktion av mjölkproduktion med ca 24 % hos åtta kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Aljazaf K, Hale TW, Ilett KF, Hartmann PE, Mitoulas LR, Kristensen JH, Hackett LP. Pseudoephedrine: effects on milk production in women and estimation of infant exposure via breastmilk. Br J Clin Pharmacol. 2003 Jul;56(1):18-24. PubMed
  2. Findlay JW, Butz RF, Sailstad JM, Warren JT, Welch RM. Pseudoephedrine and triprolidine in plasma and breast milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol. 1984 Dec;18(6):901-6. PubMed
  3. Mortimer EA, Jr. Drug toxicity from breast milk? Pediatrics 1977;60(5):780-1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.