Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ekonazol

Klassificering: 1

Preparat: Epi-Pevaryl, Pevaryl, Pevaryl®, Pevaryl® Depot, Pevison, Pevisone, Pevisone®

ATC kod: D01AC03, D01AC20, G01AF05

Substanser: ekonazol, ekonazolnitrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Ekonazols låga absorptionsgrad vid topikal administrering innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.