Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eletriptan

Klassificering: 1

Preparat: Eletriptan EQL Pharma, Eletriptan Mylan, Eletriptan Orion, Relpax, Relpax®

ATC kod: N02CC06

Substanser: eletriptan, eletriptanhydrobromid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 8 timmar efter intagen dos.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från elva kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 0,8 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Food and Drug Administration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Relpax (eletriptan). Drugs@FDA [www]. Food and Drug Administration (FDA). [updated 2002-12-26, cited 2019-10-10]. länk
  2. Amundsen S, Nordeng H, Fuskevåg O-M, Nordmo E, Sager G, Spigset O, editors. Transfer of triptans into human breast milk and estimation of infant drug exposure through breastfeeding. The 30th ENTIS conference; 2019; Oslo.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.