Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eletriptan

Klassificering: 2

Preparat: Eletriptan EQL Pharma, Eletriptan Mylan, Eletriptan Orion, Relpax, Relpax®

ATC kod: N02CC06

Substanser: eletriptan, eletriptanhydrobromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 h efter intagen dos.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i låg grad (1). Eletriptan har en aktiv metabolit vars övergång i bröstmjölk inte har studerats. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. FDA Center for Drug Evaluation and Research. NDA 21-016. Clinical pharmacology and biopharmaceutics reviews. 2002;8-9 http://www.fda.gov. (citerad 2007-12-13)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.