Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eleutherococcus senticosus (rysk rot)

Klassificering: 3

Preparat: Chisan, Kan Jang

ATC kod: N06, R02, R05

Substanser: Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten, Eleutherococcus senticosus (rysk rot), Eleutherococcus senticosus (rysk rot) rot; extrakt (17-30:1); etanol 70 %, Eleutherococcus senticosus (rysk rot) torkad rot

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter