Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emedastin

Klassificering: 1

Preparat: Emadine

ATC kod: S01GX06

Substanser: emedastin, emedastindifumarat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Eftersom absorptionen från ögat är begränsad förmodas inga negativa effekter på ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. LactMed via www.toxnet.nlm.nih.gov.(citerad 2013-06-20)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter