Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enalapril

Klassificering: 1

Preparat: Enalapril Actavis, Enalapril Astimex, Enalapril comp ratiopharm, Enalapril Comp Sandoz, Enalapril Comp STADA®, Enalapril Krka, Enalapril Mylan, Enalapril Orion, Enalapril Ranbaxy, Enalapril Sandoz, Enalapril STADA®, Enalapril Teva, Enalapril Vitabalans, Enalapril/Hydrochlorothiazide 2care4, Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva, Enap, Linatil, Linatil comp, Linatil comp mite, Renitec®, Renitec® comp., Synerpril®

ATC kod: C09AA02, C09BA02

Substanser: enalapril, enalaprilat, enalaprilmaleat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <0,5 %. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Redman CWG, Kelly JG, Cooper WD. The excretion of enalapril and enalaprilat in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1990;38:99. PubMed
  2. Huttunen K, Gronhagen-Riska C, Fyhrquist F. Enalapril treatment of a nursing mother with slightly impaired renal function. Clin Nephrol. 1989;31:278. Letter. PubMed
  3. Rush JE, Snyder DL, Barrish A et al. Comment on Huttunen K, Gronhagen-Riska C, Fyrquist F. Enalapril treatment of a nursing mother with slightly impaired renal function. Clin Nephrol. 1989;31:278. Clin Nephrol. 1991;35:234. Letter. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.