Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enoxaparin

Klassificering: 1

Preparat: Clexane, Klexane, Klexane®, Klexane® (med konserveringsmedel)

ATC kod: B01AB05

Substanser: enoxaparin, enoxaparinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Enoxaparin förväntas, på grund av den relativt höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen enoxaparin i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Ingen anti-Xa effekt kunde uppmätas hos 12 ammade barn och inga biverkningar rapporterades hos dessa (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Guillonneau M, de CA, Aufrant C, Hurtaud-Roux MF, Jacqz-Aigrain E. [Breast-feeding is possible in case of maternal treatment with enoxaparin]. Arch Pediatr 1996;3(5):513-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.