Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entakapon

Klassificering: 2

Preparat: Comtess®, Dazonay, Entacapone Mylan, Entacapone Orion, Entacapone Teva, Lecigon, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, Pentiro, Sastravi, Stalevo®

ATC kod: N04BA03, N04BX02

Substanser: entakapon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Läkemedlets farmakokinetik indikerar att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk (1,2). Kliniska data saknas. Entakapon ökar levodopakoncentrationen och levodopa kan minska mjölkproduktionen hos modern.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Comtess. www.emea.europa.eu.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.