Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entekavir

Klassificering: 3

Preparat: Baraclude®, Entecavir Accord, Entecavir Glenmark, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz, Entecavir STADA, Entecavir Teva

ATC kod: J05AF10

Substanser: entekavir, entekavirmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.