Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eplerenon

Klassificering: 3

Preparat: Eplerenon Accord, Eplerenon Actavis, Eplerenon Bluefish, Eplerenon Krka, Eplerenon Medical Valley, Eplerenon STADA, Eplerenone Sandoz, Eplerenone Teva, Inspra, Inspra®

ATC kod: C03DA04

Substanser: eplerenon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. En teoretisk risk för elektrolytrubbningar finns hos ammade barn.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.