Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eptifibatid

Klassificering: 2

Preparat: INTEGRILIN®

ATC kod: B01AC16

Substanser: eptifibatid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms vara måttlig med tanke på att eptifibatid troligen inaktiveras i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter