Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ergotamin

Klassificering: 3

Preparat: Anervan, Anervan Novum, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Ergokoffin, Migergot, Migril

ATC kod: N02CA52, N02CA72

Substanser: ergotamin, ergotamintartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för biverkningar hos barnet anses hög.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Uppgift om barndosen saknas. Ergotism med GI-besvär och cirkulationspåverkan har beskrivits hos ammande barn då mödrar intagit mjöldryga (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Anervan Novum. www.lakemedelsverket.se

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.