Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ertapenem

Klassificering: 2

Preparat: Ertapenem Fresenius Kabi, Invanz®

ATC kod: J01DH03

Substanser: ertapenem, ertapenemmononatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad . Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% och barndosen beräknas till 4 mg/L (maternell dos 1g/dygn) vilket kan jämföras med terapeutisk dos för barn i samma storlek som är 200 mg/dygn (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. FDA Center for Drug Evaluation and Research. NDA 21-337. Clinical pharmacology and biopharmaceutics reviews. 2008;37-40.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter