Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytromycin

Klassificering: 2

Preparat: Abboticin Amdipharm, Abboticin®, Abboticin® Novum, Ery 500 mg, Ery-Max®, Erythromycin Ebb, Erythromycin Panpharma

ATC kod: J01FA01

Substanser: erytromycin, erytromycinacistrat, erytromycinestolat, erytromycinetylkarbonat, erytromycinetylsuccinat, erytromycinglukeptat, erytromycinlaktobionat, erytromycinpropionat, erytromycinstearat, erytromycinstinoprat, erytromycintiocyanat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4,5% och barndosen till 2,5 mg/L (maternell dos 500mgx4), vilket kan jämföras med terapeutisk dos för barn i samma storlek som är upp till 300 mg/dygn (2,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 13 ammade barn, medan diarré och irritabilitet har rapporterats hos fyra barn (4). En viss ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar efter förskrivning av makrolider har diskuterats i en obekräftad receptförskrivningsstudie (5) och i en fallrapport (6) men kunde inte visas i en annan studie (7). (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  3. Zhang Y, Zhang Q, Xu Z. [Tissue and body fluid distribution of antibacterial agents in pregnant and lactating women]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 1997;32:288-92. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  5. Sorensen HT, Skriver MV, Pedersen L et al. Risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis after maternal postnatal use of macrolides. Scand J Infect Dis. 2003;35:104-6. PubMed
  6. Stang H. Pyloric stenosis associated with erythromycin ingested through breastmilk. Minn Med. 1986;69:669-70, 682. PubMed
  7. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.