Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytropoietin

Klassificering: 1

Preparat: Binocrit, Eporatio, Eprex, Eprex®, NeoRecormon®, NeoRecormon® Multidos, Retacrit

ATC kod: B03XA01

Substanser: epoetin alfa, epoetin beta, epoetin delta, epoetin teta, epoetin zeta, erytropoetin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Erytropoietin givet oralt påverkar inte blodbilden (1) varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Drugline nr 24000 (år 2009) Drugline nr 24000 (år 2009)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.