Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Escitalopram

Klassificering: 2

Preparat: Cipralex, Entact, Escitalopram Accord, Escitalopram Actavis, Escitalopram Bluefish, Escitalopram Glenmark, Escitalopram Krka, Escitalopram Lundbeck, Escitalopram Orion, Escitalopram Pharmachim, Escitalopram Sandoz, Escitalopram STADA, Escitalopram SUN, Escitalopram Teva, Esertia, Premalex, Prilect, Seroplex

ATC kod: N06AB10

Substanser: escitalopram, escitalopramoxalat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 28 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 10 % (1-2,6-7).  Inga negativa effekter har rapporterats hos 11 ammade barn (1-4). Nekrotiserande enterokolit har rapporterats hos ett ammat barn (5). Se även bakgrunden för citalopram.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Castberg I, Spigset O. Excretion of escitalopram in breast milk. J Clin Psychopharmacol 2006;26(5):536-8. PubMed
  2. Rampono J, Hackett LP, Kristensen JH, Kohan R, Page-Sharp M, Ilett KF. Transfer of escitalopram and its metabolite demethylescitalopram into breastmilk. Br J Clin Pharmacol 2006;62(3):316-322 PubMed
  3. Gentile S. Escitalopram late in pregnancy and while breast-feeding. Ann Pharmacother. 2006;40:1696-7. PubMed
  4. Hackett LP, Ilett KF, Rampono J et al. Transfer of reboxetine into breastmilk, its plasma concentrations and lack of adverse effects in the breastfed infant. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62:633-8. PubMed
  5. Potts AL, Young KL, Carter BS, Shenai JP. Necrotizing enterocolitis associated with in utero and breast milk exposure to the selective serotonin reuptake inhibitor, escitalopram. J Perinatol 2007;27(2):120-122 PubMed
  6. Delaney SR, Malik PRV, Stefan C, Edginton AN, Colantonio DA, Ito S. Predicting Escitalopram Exposure to Breastfeeding Infants: Integrating Analytical and In Silico Techniques. Clin Pharmacokinet. 2018. PubMed
  7. Weisskopf E, Panchaud A, Nguyen KA, Grosjean D, Hascoët JM, Csajka C et al. Simultaneous determination of selective serotonin reuptake inhibitors and their main metabolites in human breast milk by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1057:101-109. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.