Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esomeprazol

Klassificering: 1

Preparat: Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri, Esomeprazol Jubilant, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Mylan, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Pensa, Esomeprazol ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Esomeprazol Stada, Esomeprazol STADA, Esomeprazol SUN, Esomeprazol SUN Pharma, Esomeprazole Accord, Esomeprazole SUN, Esopral, Inexium, Nexiam, Nexium, Nexium Control, Nexium®, Nexium® HP, Ulcerex, Vimovo

ATC kod: A02BC05, A02BD06, M01AE52

Substanser: esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesiumdihydrat, esomeprazolmagnesiumtrihydrat, esomeprazolnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och kliniska data saknas för esomeprazol. Racematet omeprazol passerar dock över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna, som behandlades med omeprazol, kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos det ammade barnet. (Modern pumpade dock ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag.)(1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol 1998;12(3):225-227. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.