Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estradiol

Klassificering: 2

Preparat: Climen, Qlaira, Zoely

ATC kod: G03AA14, G03AB08, G03HB01

Substanser: estradiol, estradiolacetat, estradiolhemihydrat, estradiolvalerat, östradiol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 1 % (1-2). Dålig viktuppgång och gulsot har rapporterats hos ett ammat barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (4). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkomposition och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (5-11). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (12-14).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Nilsson S, Nygren KG, Johansson ED. Transfer of estradiol to human milk. Am J Obstet Gynecol 1978;132(6):653-657. PubMed
 2. Perheentupa A, Ruokonen A, Tapanainen JS. Transdermal estradiol treatment suppresses serum gonadotropins during lactation without transfer into breast milk. Fertil Steril 2004;82(4):903-907. PubMed
 3. Ball DE, Morrison P. Oestrogen transdermal patches for post partum depression in lactating mothers--a case report. Cent Afr J Med 1999;45(3):68-70. PubMed
 4. Reisman T, Goldstein Z. Case Report: Induced Lactation in a Transgender Woman. Transgend Health. 2018;3(1):24-26. PubMed
 5. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25. PubMed
 6. Nilsson S, Mellbin T, Hofvander Y, Sundelin C, Valentin J, Nygren KG. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers using oral contraceptives. Contraception. 1986;34(5):443-57. PubMed
 7. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38. PubMed
 8. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5. PubMed
 9. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M, Gellen J J, Ayeni O, Gray R, Pinol A, . Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth. WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception 1984; (30): 505-522. PubMed
 10. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824. PubMed
 11. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9. PubMed
 12. Antikonception behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
 13. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53. PubMed
 14. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter