Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estriol - vaginalt

Klassificering: 1

Preparat: Blissel, Estrokad, Ovesterin, Ovesterin®

ATC kod: G03CA04

Substanser: estriol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid vaginal administrering av estriol.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Plasmakoncentrationen av östriol hos modern förväntas dock inte vara förhöjd (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé (SPC) Estriol (Ovesterin). MSD

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter