Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etambutol

Klassificering: 2

Preparat: EMB-Fatol, EMB-Fatol 1 g, Etibi 500 mg - Ampullen, Myambutol, Myambutol®, Rimstar, Rimstar®

ATC kod: J04AK02, J04AM06

Substanser: etambutol, etambutolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor har barndosen beräknats till högst 1,4 % av moderns viktjusterade singeldos (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2000.
  2. Snider DE Jr, Powell KE. Should women taking antituberculosis drugs breast-feed? Arch Intern Med. 1984 Mar;144(3):589-90. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.