Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etanercept

Klassificering: 2

Preparat: Benepali, Enbrel®, Erelzi

ATC kod: L04AB01

Substanser: etanercept

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Etanercept passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-4). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1,3,4). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (detektionsgräns 4 ng/mL) (2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos nio ammade barn (1,3,5,6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Keeling S, Wolbink GJ. Measuring multiple etanercept levels in the breast milk of a nursing mother with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2010 Jul;37(7):1551. PubMed
  2. Berthelsen BG, Fjeldsøe-Nielsen H, Nielsen CT, Hellmuth E. Etanercept concentrations in maternal serum, umbilical cord serum, breast milk and child serum during breastfeeding. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2225-7. PubMed
  3. Murashima A, Watanabe N, Ozawa N, Saito H, Yamaguchi K. Etanercept during pregnancy and lactation in a patient with rheumatoid arthritis: drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk and the infant's serum. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1793-4. PubMed
  4. Ostensen M, Eigenmann GO. Etanercept in breast milk. J Rheumatol. 2004;31:1017-8. PubMed
  5. Scioscia C, Scioscia M, Anelli MG, Praino E, Bettocchi S, Lapadula G. Intentional etanercept use during pregnancy for maintenance of remission in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011;29(1):93-95. PubMed
  6. Dall'ara F, Reggia R, Bazzani C, Andreoli L, Agosti M, Mazza G, Lazzaroni MG, Lojacono A, Motta M, Tincani A. Safety of anti-TNF alfa agents during pregancy and breastfeeding: longterm follow up of exposed children in a case-series of mothers with chronic arthritides. Ann Rheum Dis. 2016;75(Suppl 2):493 Abstract.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter