Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etonogestrel

Klassificering: 1

Preparat: Nexplanon, Nexplanon®, NuvaRing, NuvaRing®, Ornibel, Vagiprev

ATC kod: G02BB01, G03AC08

Substanser: etonogestrel

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Baserat på data från 41 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 2,4 % (1). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller psykomotorisk utveckling har rapporterats hos 162 ammade barn (2-4). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (5).

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Reinprayoon D, Taneepanichskul S, Bunyavejchevin S, Thaithumyanon P, Punnahitananda S, Tosukhowong P et al. Effects of the etonogestrel-releasing contraceptive implant (Implanon on parameters of breastfeeding compared to those of an intrauterine device. Contraception 2000;62(5):239-246. PubMed
  2. Taneepanichskul S, Reinprayoon D, Thaithumyanon P, Praisuwanna P, Tosukhowong P, Dieben T. Effects of the etonogestrel-releasing implant Implanon and a nonmedicated intrauterine device on the growth of breast-fed infants. Contraception 2006;73(4):368-371. PubMed
  3. Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80(6):519-526. PubMed
  4. Carmo LSMP, Braga GC, Ferriani RA, Quintana SM, Vieira CS. Timing of Etonogestrel-Releasing Implants and Growth of Breastfed Infants: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2017;130(1):100-107. PubMed
  5. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.