Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etoricoxib

Klassificering: 2

Preparat: Arcoxia, Arcoxia®, Coxolin, Etoricoxib Brown, Etoricoxib Krka, Etoricoxib Sandoz, Etoricoxib STADA, Etoricoxib Teva, Tauxib, Turox®

ATC kod: M01AH05

Substanser: etoricoxib

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser, men etoricoxibs långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Arcoxia (etoricoxib) (SPC). MSD

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.