Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etosuximid

Klassificering: 2

Preparat: Etosuximid 2care4, Etosuximid Ebb, Etosuximid Medartuum, Petnidan, Suxinutin®, Zarondan, Zarontin

ATC kod: N03AD01

Substanser: etosuximid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 11 kvinnor har en relativ barndos på 14-100% beräknats (medel ca 50%) (1-6). Koncentrationer varierande mellan 95 och 283 µmol/L har uppmätts hos åttat barn (terapeutiska koncentrationer 350-700 µmol/L) (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 11 ammade barn (2-5,7). Sprittighet, sedation och amningsproblem har rapporterats hos fem ammade barn (3,5). Alla barn med symtom ammades av mödrar  som även behadlades med andra antiepileptika samt hade exponerats in utero (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Koup JR, Rose JQ, Cohen ME. Ethosuximide pharmacokinetics in a pregnant patient and her newborn. Epilepsia 1978;19(6):535-539 PubMed
  2. Rane A, Tunell R. Ethosuximide in human milk and in plasma of a mother and her nursed infant. Br J Clin Pharmacol 1981;12(6):855-858 PubMed
  3. Kuhnz W, Koch S, Jakob S, Hartmann A, Helge H, Nau H. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol 1984;18(5):671-677 PubMed
  4. Tomson T, Villén T. Ethosuximide enantiomers in pregnancy and lactation. Ther Drug Monit. 1994;16:621-3. PubMed
  5. Information från Parke & Davis 1977
  6. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
  7. Söderman P, Rane A. Ethosuximide and nursing. Acta Pharmacol.Toxicol.(Copenh) 1986; 59[Suppl 5].

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.