Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etylmorfin

Klassificering: 3

Preparat: Cocillana-Etyfin, Lepheton®, Lepheton-Desentol AB Unimedic

ATC kod: R05DA20, R05FA02, R05FB02

Substanser: etylmorfin, etylmorfinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Etylmorfin metaboliseras dock till morfin som passerar över i bröstmjölk.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.