Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Everolimus

Klassificering: 3

Preparat: Afinitor, Afinitor®, Certican, Certican®, Everolimus Krka, Everolimus STADA, Votubia, Votubia®

ATC kod: L01XE10, L04AA18

Substanser: everolimus

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens farmakokinetik och farmakodynamik gör att det bedöms föreligga en risk för ammade barn.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.