Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ezetimib

Klassificering: 3

Preparat: Atozet, Ezetimib Actavis, Ezetimib Aristo, Ezetimib Krka, Ezetimib Medical Valley, Ezetimib Sandoz, Ezetimib STADA, Ezetimib/Simvastatin Krka, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Mylan, Ezetimibe Orion, Ezetrol, Ezetrol®, Inegy®

ATC kod: C10AX09, C10BA02, C10BA05

Substanser: ezetimib

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell påverkan på barnet okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.