Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Famciklovir

Klassificering: 3

Preparat: Famvir, Famvir®

ATC kod: J05AB09

Substanser: famciklovir

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Famciklovir är en prodrug som metaboliseras till penciklovir (1), vars orala biotillgänglighet är låg (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Famvir (famciklovir). Novartis Sverige AB. (citerad 2019-05-28)
  2. Beigel JH. Antiviral Therapy (Non-HIV). In: Goldman LMD, Schafer AIMD, editors. Goldman-Cecil Medicine 2016. p. 2177-2185.e2172.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter