Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Famciklovir

Klassificering: 2

Preparat: Famvir, Famvir®

ATC kod: J05AB09

Substanser: famciklovir

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Famciklovir är en prodrug som metaboliseras till penciklovir. Penciklovirs orala biotillgänglighet är låg (djurstudier) (1).

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Fass 2009

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter