Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Famotidin

Klassificering: 1

Preparat: Famotidin Copyfarm, Famotidin Hexal, FAMOTIDINE INJECTION, Pepcid, Pepcid Duo, Pepcidin

ATC kod: A02BA03, A02BA53

Substanser: famotidin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 2 % (1,2). Barndosen beräknas till maximalt 0,085 mg/L (maternell dos 40 mg). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Courtney TP, Shaw RW, Cedar E, Mann SG, Kelly JG. Excretion of famotidine in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1988;26:639P
  2. Wang X, Zhan Y, Hankins GDV, Ahmed MS, Rytting E, Patrikeeva S, et al. Pharmacokinetics of famotidine in pregnant women. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2011;204(1):S72-S73.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.