Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felbamat

Klassificering: 3

Preparat: Taloxa, Taloxa®

ATC kod: N03AX10

Substanser: felbamat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för potentiellt allvarliga blod- och leverbiverkningar hos ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Enligt produktresumén passerar felbamat (1) över i bröstmjölk men publicerade data saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Taloxa (felbamat). Produktresumé (SPC). Tillgänglig via: www.fass.se (senast uppdaterad 2016-01-18)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter