Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felodipin

Klassificering: 2

Preparat: Felodipin Actavis, Felodipin AstraZeneca, Felodipin Hexal, Felodipin HEXAL, Felodipin Mylan, Felodipin Orifarm, Felodipin Sandoz, Felodipin STADA®, Felodipin Teva, Logimat forte, Logimax, Logimax®, Logimax® forte, Plendil, Plendil®

ATC kod: C07FB02, C08CA02

Substanser: felodipin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Publicerad amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med felodipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Bakgrund

Enligt tillverkaren överförs endast en mycket liten dos via bröstmjölken till barnet (1,2). Dock saknas publicerad dokumentation om övergång till bröstmjölk varför ingen relativ barndos kan beräknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Felodipin (Plendil) (SPC), AstraZeneca
  2. Drugline nr 07666 (år 1990). Drugline [www]. [cited 2015-07-01]. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-amning/Drugline/Drugline-nr-07666/

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.