Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felypressin

Klassificering: 1

Preparat: Citanest® Dental Octapressin

ATC kod: N01BB54

Substanser: felypressin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Utifrån felypressins farmakokinetik bedöms risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter